Xin lỗi cuộc đời

Nghệ sĩ: Tina Tình

Thể loại: Live show

Năm phát hành: 2010

LỜI BÀI HÁT: Xin lỗi cuộc đời

Lời bài hát đang được cập nhật