Tuyết Lạnh

Nghệ sĩ: Dương Hồng Loan, Hữu Khương

Thể loại: Nhạc trữ tình

Năm phát hành: 2015

LỜI BÀI HÁT: Tuyết Lạnh

Tại anh đó nên duyên mình dở dang

Em nào mộng mơ quyền quý cao sa

Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng

Một giàn thiên lý giăng ngang

Đường tình hai đứa thênh thang.Tại em đó nên duyên mình lẻ loi

Ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi

Tại em không hiểu hay bởi do trời?

Trời đày hai đứa hai nơi

Để giờ đây thấy buồn cả đôi.Khi xưa không nói nên đâu ngờ

Để giờ anh trách em ơ thờ

Để giờ anh trách em hửng hờ

Xa người yêu đành phụ bạc lời yêu thương

Cho tình yêu tan tác cho đôi đường chia ly.Giờ xa cách nhau xin hiểu vì đâu

Anh đừng giận em đừng trách chi em

Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng

Tình đầu nay đã không mong

Cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa đông.