Trong tim có mưa

Nghệ sĩ: Hoàng Châu

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2012

LỜI BÀI HÁT: Trong tim có mưa

Có ai thấy con gà mái, con gà mái kiếm thóc nơi đâu

Mà sao con gà trống gáy tiếng gáy khô khan buồn vẫn than

Lở làng bầy đàn ly tan phủ phàng thân gà trống mang

Cục ta cục tác...Cục ta cục tác.... nhết nhát nhết nhát tội nghiệp gà con

Thương con thương con biết sao cho tròn

Thương con cho nên gà trống nuôi con

Thương con thương con Cố sao cho tròn

Thương con nuôi con héo hon mỏi mòn

Rồi khi gà gáy ò ó o...

Khô khan buồn oán than ò ó o

Nghe như lời khóc than

Buồn con gà mái, phụ nghĩa quên tình, chỉ sống cho mình......