LỜI BÀI HÁT: Thành Phố Trẻ (The Hoods Acappellas Cover)

Là là lá lá là la ...) Em đi đâu về, mà tóc đầy me


Em ngồi em chải, nghĩ gi vui thế... mà cười một mình (la la la ... )


Em đi đâu về, dầu máy đầy tay


Lưng trần gió bể, nghĩ gì vui thế... nhìn người vợ hiền ( la la la ...)


Thành phố tôi ... (mang tình yêu) rất trẻ ... ( như mùa xuân)


Bạn hãy nghe ... (vang lời ca) họ hát... về mình,


Bằng trái tim ... (mang tình yêu) rất trẻ ... (như mùa xuân),


Bằng khát khao bỏng cháy... (la la la ...)


Đêm khuya tiếng đàn, xao xuyến hàng me


Có người lính trẻ ... nhớ người bạn gái... ngồi đàn một mình ( tình tình .... tang...)


Đi trong tiếng đàn ... thành phố tình ca ...


Thấy mình bỗng trẻ .... ôm đàn tôi hát...


Hoà cùng bạn bè...


Thành phố tôi ... (mang tình yêu) rất trẻ ... ( như mùa xuân)


Bạn hãy nghe ... (vang loi ca) ho hat... ve minh,


Bằng trái tim ... (mang tình yêu) rất trẻ ... (như mùa xuân),


Bằng khát khao bỏng cháy... (la la la ...)