Tết Trong Tâm Hồn (Live)

Nghệ sĩ: Chí Thiện, Trần Ngọc Khanh

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2014

LỜI BÀI HÁT: Tết Trong Tâm Hồn (Live)

Lời bài hát đang được cập nhật