Sài Gòn Cafe Sữa Đá ( Live Phòng Trà We )

Nghệ sĩ: Hà Okio

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2013

LỜI BÀI HÁT: Sài Gòn Cafe Sữa Đá ( Live Phòng Trà We )

Lời bài hát đang được cập nhật