Nồng Nàn Hà Nội (Phòng Trà Da Vàng)

Nghệ sĩ: Bùi Anh Tuấn

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2013

LỜI BÀI HÁT: Nồng Nàn Hà Nội (Phòng Trà Da Vàng)

Lời bài hát đang được cập nhật