Hoa thơm bướm lượn

Nghệ sĩ: Anh Khang

Thể loại: Dân ca

Năm phát hành: 2010

LỜI BÀI HÁT: Hoa thơm bướm lượn

Ơi hoa tôi là này đóa hoa thơm

Ố tình là con bướm lượn

Ố tình là con bướm dạo ối a...

Bớ cái duyên có ã ru hời

Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có ã ru hời

Bướm lượn là bướm ôi a nó bay

Bướm dạo là bướm ôi a nó bay.


Nước xanh tôi là này nước trong xanh

Ố tình là con cá lặn

Ố tình là con cá lội ối a...

Bớ cái duyên có a ru hời


Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời

Cá lặn là cá ơi à nó bơi

Cá lội là cá ơi à nó bơi.


Ấy iu ta là nay ơ iu nhau

Chiếc cầu tre anh đợi

Mỗi phiên chợ lại thấy em vội bước qua

Soi bóng em dưới nước sông đào

Con cá lặn con cá bơi dưới nước sông đào

Ước gì mình cùng bước ơi à với nhau

Miếng trầu mặn mà sớm tối ta có nhau