Hair Short (Champion Show)

Nghệ sĩ: Swings

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2014

LỜI BÀI HÁT: Hair Short (Champion Show)

Lời bài hát đang được cập nhật