LỜI BÀI HÁT: Hà Nội Trèo Rào Công Viên Nước Hồ Tây (Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng Chế)

Mặt hồ Tây vẫn lung linh mây trời.
Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô.
Nhằm thẳng hướng công viên nước Hồ Tây
Nghe nói rằng hôm nay chẳng thu vé…

Người nhiều quá làm công viên đóng cửa
Mẹ bế con trèo rào vào đi bơi.
Trai hay gái đều chen nhau trèo rào
Kệ quần rách, váy te tua, nào ta đua…

Ôi Công viên Hồ Tây dấu yêu còn đâu hôm nay
Cha hăng say dạy con kỹ năng trèo nhanh như chim bay

Hà Nội mến yêu còn đâu, Thủ đô mến yêu còn đâu?
Vì người ta đang làm xấu…
Xấu đi nét thanh lịch xưa, xấu đi nếp cha dạy con
Cùng nhau xấu đi, chẳng thèm nghĩ chi…
Thấy đắng trong lòng...