Chúc Xuân

Nghệ sĩ: Châu Gia Kiệt

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2015

LỜI BÀI HÁT: Chúc Xuân

Pháo nổ tưng bừng đón Xuân

Chung tiếng bao người hát vang

Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà

Mong cho sang năm được bình anChúc chúc ông bà lão niên

Kính chúc ba mẹ phước an

Cùng anh chị em cùng với muôn nhà

Mong cho sang năm được giàu sangCầu chúc đất nước luôn được an lành

Cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình

Mong sao nước Việt Nam mình,

Mong cho luôn luôn an bình

Mong sao nước non rực rỡ

Cầu chúc thế giới luôn được an lành

Cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc

Mong cho tâm luôn an bình

Mong cho xác thân an lành

Mong sao cho tất cả yêu nhauPháo nổ tưng bừng đón Xuân

Chung tiếng bao người hát vang

Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà

Mong cho sang năm được bình anChúc chúc ông bà lão niên

Kính chúc ba mẹ phước an

Cùng anh chị em cùng với muôn nhà

Mong cho sang năm được giàu sangCầu chúc đất nước luôn được an lành

Cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình

Mong sao nước Việt Nam mình,

Mong cho luôn luôn an bình

Mong sao nước non rực rỡ

Cầu chúc thế giới luôn được an lành

Cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc

Mong cho tâm luôn an bình

Mong cho xác thân an lành

Mong sao cho tất cả yêu nhauCầu chúc đất nước luôn được an lành

Cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình

Mong sao nước Việt Nam mình,

Mong cho luôn luôn an bình

Mong sao nước non rực rỡ

Cầu chúc thế giới luôn được an lành

Cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc

Mong cho tâm luôn an bình

Mong cho xác thân an lành

Mong sao cho tất cả yêu nhau