Chầu Văn Huế

Nghệ sĩ: Mặt trời mới

Thể loại: Dân ca

Năm phát hành: 2010

LỜI BÀI HÁT: Chầu Văn Huế

Lời bài hát đang được cập nhật