Bóng cây kơnia

Nghệ sĩ: Phương Nga

Thể loại: Nhạc đỏ

Năm phát hành: 2010

LỜI BÀI HÁT: Bóng cây kơnia

Lời bài hát đang được cập nhật