Tiễn Biệt

Nghệ sĩ: Dương Đình Trí, Hạ Vân

Thể loại: Nhạc Vàng

Năm phát hành: 2015

LỜI BÀI HÁT: Tiễn Biệt

Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương.

Ở nơi nào cũng có tình yêu thương.

Em đi mây gió u buồn

biết nơi xa đó có gì vui hơn

riêng tôi ôm mối tơ lòng vấn vương.

Nhớ nhớ phút phân li

tiễn bước em đi biết nói câu gì,

em em bước lên tàu em vẫy tay chào

là từ đây xa nhau,là từ đây xa nhau.

Thưở ban đầu ai nghĩ chuyện thương đau

để bây giờ rồi cũng đành xa nhau.

Đêm đêm tôi chắp tay cầu chúc em

phương đó có nhiều tương lai,

với bao mơ ước đong đầy trong tay.