Lời bài hát: Vết Thư Tình

Nam: Một nửa ba năm anh yêu tình áo dày quân nhân
Đường xui quân ghé lại đôi lần.
Bao nhiêu âu lo, có hôm đã hỏi người yêu bé nhỏ
Hay mơ anh vắng nhà hỏi em có nhớ
Nữ: Trả lời anh yêu không gian còn bước thời gian đi
Một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều, mưa khuya giăng tơ,
Gió khuya hửng hờ đèn hiu hắt ngọn
Tương tư đôi lúc buồn vì anh vắng nhà
Nam: Tình nước lòng trai, anh hiên ngang đối diên mặt trời
Chân qua chốn này thuong chất lên cao
Nữ: Đã yêu lính trẻ ngày về ai biết gì
Từ bàn tay tiên năng nót từng nét gửi cho anh,
Để anh vui bước đường quân hành,
Nam: Môi êm đang xin, mắt em vẫn tình màu xanh nhắc nhỏ
Đôi tim ghi đấu ngày đầy ta biết mình