Lời bài hát: Tủi Phận Nghèo

Anh phận nghèo đâu giám trèo cao, làm sao dám mơ dám ước vọng gì
Nhà anh đơn sơ vách lá còn nhà em gác tía cao sang nên tình ta mới dở dang
Anh phận nghèo như cánh bèo trôi, còn em sống trong nhung gấm lụa là
Mình không muôn đăng hộ đối, thì làm sao nên nghĩa phu thê thôi đành tơ duyên lỡ làng
Đời buồn lắm người ơi..i mai này em bước đi theo chồng.
Còn gì nữa mà mong, chim xa bầy sao nỡ xổ lồng
Đời sao quá bất công, vì nghèo nên anh mất em, đũa tre nào anh dám trèo mâm son
Khi bạc tiền chia cắt tình ta, mình đã mất nhau cũng bởi giàu nghèo
Tình ta không duyên phải số, thôi thì anh chúc phúc cho em bên tình duyên mới ấm êm..
Anh phận nghèo như cánh bèo trôi, còn em sống trong nhung gấm lụa là
Mình không muôn đăng hộ đối, thì làm sao nên nghĩa phu thê thôi đành tơ duyên lỡ làng
Đời buồn lắm người ơi..i mai này em bước đi theo chồng
Còn gì nữa mà mong chim xa bầy sao đã xổ lồng
Đời sao quá bất công vì nghèo nên anh mất em đũa tre nào anh dám trèo mâm son
Khi bạc tiền chia cắt tình ta, mình đã mất nhau cũng bởi giàu nghèo
Tình ta không duyên phải số, thôi thì anh chúc phúc cho em bên tình duyên mới ấm êm..