Trong Cơn Mơ

Trong Cơn Mơ

Nghệ sĩ: Phương Kiều

Thể loại: Khác

46

Lời bài hát: Trong Cơn Mơ

Trong cơn mơ em luôn mong thấy anh 

Trong cơn mê em luôn mong nhớ anh 

Để rồi em tự hỏi Tại sao? 

Tình yêu là chi? Sao phải đau buồn 


Con tim em luôn mang bao khát khao 

Bao yêu thương yêu anh em đắm say 

Để rồi em tự hỏi tại sao? 

Anh đã ra đi phương nào? 


Mùa đông nhìn lá rơi bên hiên nhà 

Nơi ngày xưa đôi ta đã trao 

Tiếng yêu thương thưở ban đầu 

Vì sao? Tình đôi ta chia cách đôi nơi 

Lòng chợt nhớ bao nhiêu kỷ niệm 

ôi mùa đông giá băng con tim này