Lời bài hát: Tôi Bán Đường Tơ

Tôi Bán Đường Tơ

 

Tôi bán đường tơ

Ca ca hát hát, điên điên rồ rồ

Quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ

Thương vay khóc mướn

Khéo vui cợt đùa khéo se tình hờ

Rút tơ lòng ra

Chiều nhân thế say ước mơ

Tôi bán đường tơ

Quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ

Ca ca hát hát, điên điên rồ rồ

Thương thương nhớ nhớ

Khéo say vật vờ,

khéo vui cợt đùa

Rút tơ lòng ra

Tình duyên ta se mối hờ

Tục trần nào ai tan hết niềm say

Nhớ tiếc mơ màng luyến ái vô cùng

Hồn theo áng mây

Vì đời xin chuốc đường tơ

Chiều ghi niềm thơ

Ta nhớ ta buồn ta ước ta mơ

Con tằm rút tơ

Cho đời diêm dúa cho đời trai lơ

Tôi bán đường tơ

Cho lòng cạn thắt cho ai cợt đùa

Trần gian còn thương nhớ

Góp tiếng tơ chung có tiếng lòng ta

Hòa cùng với tơ lòng người

Tình tứ ngập trời buồn nhớ bao nguôi

Trần gian mơ ước gì ?

Vì đời xin hiến ngàn đường tơ đó !

Tôi bán đường tơ

Rút hết tâm can nhịp lời ca !