Lời bài hát: Sao nỡ mình ơi new version

"Đêm buồn lẻ bóng mình tôi.
Tình nỡ lìa đôi vì người ta đã phụ tôi rồi.
Chăn gối lạnh lùng, duyên nồng hai đứa.
Tiếng yêu ban đầu... sao nỡ phụ nhau.
Vợ chồng vẹn chữ đợi mong....

DK :

Người đã bội vong em sang đò rời xa bến sông.
Em vui cùng ai quên tình xưa chung lối chung đường.
Gửi trao mặn nồng cho một người duyên nhạt tình không.
Mình ơi! Sao nỡ mình ơi!

Tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm chăn gối mặn nồng.
Ước hẹn cùng nhau sao bây giờ đành xa cách nhau.
Quên nghĩa phu thê, quên câu hẹn thề.
Quên nghĩa vợ chồng, em thay lòng tình vội qua sông...

Đêm buồn lặng tiếng nhạn kêu.
Tình lỡ buồn hiu em xa người lòng đau bấy nhiêu.
Người ta vui duyên mới, anh thui thủi một mình
Vì đâu thay lòng, vợ xa chồng sao nỡ mình ơi...../."