Lời bài hát: Rất Huế

Giữ chút gì rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất giao hoà
Dẫu xa, một mai anh gặp lại
Vẫn được nhìn em say lá hoa.
Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
Xin em chớ cắt mái tóc thề
Ðể cho gió thổi bay suối tóc
Và mùa đông ấm đôi vai gầy.
Giữ chút gì rất Huế trang đài
Nón nghiêng, bóng nắng dáng thơ ngây
Gặp anh nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh trông mắt ngọc mày ngài.
Giữ chút gì rất Huế mặn mà
Dạ thưa, ngọt lịm ai mê say
Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ
Và hơi thở mềm sương khói bay.
Giữ chút gì rất Huế đi em
Cánh thơ, áo trắng chấp hai tà
Ðể vạt lụa bay trên đường chiều
Ngỡ mình lạc chân trong cõi mơ.
Dẫu em rất Huế tự bao giờ
Ðừng kể lòng em như cung điện
Ðừng cho anh suốt đời đứng đợi
Trước cấm thành, gọi mãi chẳng ai thưa.