Lời bài hát: Nỗi Buồn Trương Chi (Remix)

Bài Hát: Nỗi Buồn Trương Chi (Remix)

 

Dòng đàng ơi hãy là tiếng tiêu đêm buồn

Hòa theo nước chảy con xuồng giữa đêm trăng đầy

Từng đêm Mị Nương thương nhớ để rồi tương tư

Cho đón Trương Chi vào cung để vơi niềm thương

Tiếc thay gương mặt của chàng Trương Chi kính khiếm

Vỡ tan giấc mộng lỡ làng reo sầu cả hai

Ngày ngày nhớ thương tiếng tiêu ngân dài theo gió

Nỗi lòng khát khao giờ như nước trôi qua cầu

Từ nay con đò Trương Chi nặng thêm nỗi sầu da diết

Từ nay tiếng tiêu thêm buồn với một lần được gặp Mị Nương