Nợ

Nợ

Nghệ sĩ: Phạm Trưởng

Thể loại: Hit Song

1.031

Lời bài hát: Nợ