Lời bài hát: Những ngôi sao vàng

Hãy tiến lên đi nào những chành trai áo đỏ sao vàng
Hãy tấn công lên nào, kiên cường và niềm tin bay cao
Hãy khác khao lên nào cùng niềm vui chiến thắng dâng trào
Việt Nam ơi! Nước mắt rơi tự hào.

Tiến lên nào những người con đất việt
Cùng tiến lên nào vì màu cờ sắc áo
Đứng oai hùng sừng sừng giữa năm châu
Vượt qua tất cả để đi đến vinh quang.
Việt Nam tôi oi! Việt Nam tôi ơi!
Nước mắt rơi gục ngã bao lần rồi
Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chiến thắng
Cùng nhau mang vinh quang cho tổ quốc