Lời bài hát: Nghe Em Hát Ở Trường Sa

Ở Hội Lim anh nghe em hát
Câu hát trao duyên người ơi người ời
Nay ở trường sa nghe tiếng hát em
Câu hát người ơi người ở đừng về
TRường Sa mênh mông biển và ầm ào gió cát
Có tiếng hát em ngân vang
Trường Sa anh đứng gác canh giữa trời đảo nhỏ
S óng Bạch Đằng có thể ở Trường Sa
Dáng quê nhà xanh thắm đảo Trường Sa
Trường Sa núi đảo quê hương
Gầm gào sóng dữ anh vẫn đứng nơi đây
Để nghe tiếng hát em vang giữa trời đảo nhỏ
Thấy tiếng quê mình trong tiếng hát em