Nếu em biết

Nếu em biết

Nghệ sĩ: ItsLee, Lil Shady

Thể loại: Rap Việt

221

Lời bài hát: Nếu em biết