Lời bài hát: Gọi Trăng Là Gì

 Có người gọi ông trăng
Bạn em lại nói chị Hằng
Riêng em em thích trăng rằm, trăng rằm sáng trong

Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá !
Trăng treo ngọn khế trong vườn
Trăng len lại khắp mọi nhà
Trăng lặn cùng cái ao

Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Con nít gọi Trăng là gì ?
Con muốn gọi Trăng là bạn
Bạn Trăng của tuổi thơ !