Lời bài hát: Đường Về Hai Thôn

Bài Hát: Đường Về Hai Thôn

Tác Giả:  Phạm Thế Mỹ

Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mái 
Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co, cỏ hoa nối dài 
Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau 
Có tằm mến thương dâu, có trầu vấn vuơng cau 
Và đào tơ thơm ngát, ngát hương trinh ban đầu.
Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa 
Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bốn mùa 
Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ 
Có giàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ 
Mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ.
[ĐK:]
Mỗi đêm trăng thanh ngà hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao 
Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bước chung êm vui dường bao 
Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau 
Chày dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu
Rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu.
Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng 
Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài 
Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi 
Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi 
Và vành môi trai gái góp bao câu ca yêu đời.
* Nhịp cầu đưa lối, chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên quê...