Lời bài hát: Con Đò Dòng Sông

Vẫn con đò, vẫn dòng sông có từ thuở ấy
Tôi ghé qua thăm người thân bên đó một lần
Trên con đò đưa khách lạ sang sông
Tôi mới quen một người em gái nhỏ.
Tuổi xuân thì, tóc xoã vai áo bà ba trắng
Tôi hỏi em, em cười duyên đôi má thẹn thùng
Thương con đò nên mới được quen em
Trên bến sông bồng bềnh con nước lên.
Đò đưa tôi đi qua bên đó
Vì thương em nên thương cả con đò
Dòng sông trôi như muốn đò neo bến
Mà người qua đây riêng chỉ một mình tôi.
Vẫn con đò, vẫn dòng sông bên bồi bên lở
Tôi hỏi thăm, đâu ngờ em nay đã theo chồng
Tôi đi tìm hơi ấm ngày bên em
Như thuở xưa mà giờ em đã đã quên rồi.