Lời bài hát: Con Cào Cào (Tùng Robo Remix)

Bài Hát: Con Cào Cào (Tùng Robo Remix)

Tác Giả: Khánh Vinh

 

 

Con cào cào có cái cánh xanh xanh
Nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ
Con cào cào rất thích thể thao
Nên mới bay nhanh với nhảy rất cao
Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao
Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao
Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao
Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao