Lời bài hát: Buồn như con chuồn chuồn

Hò ơ chứ tình em mỏng dánh như canh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.

Ai thấu chăng cho lòng
Khi người yêu đã theo chồng
Ai thấu chăng cho lòng
Bây giờ đò rời bến sông
Còn anh mỏi mắt chờ trông
Ai ru câu hò nghe buồn làm sao
Tình tôi dở dang thật rội.

Anh nhớ xưa thơ dại
Em cùng anh bước chung đường
Và em hay đòi anh đây
Đi bắt cho em con chuồn chuồn
Để những khi tan trường ta hẹn hò nhau
Dưới bến sông này.

Chuồn chuồn ơi giờ đây mỗi đứa mỗi nơi
Không ai chuyện trò vui đùa cùng anh
Chỉ còn mình anh thương nhớ về em.

Chuồn chuồn ơi tình em giờ đã cách xa
Anh nơi đây buồn người có hay
Em vui duyên mới em đã quên con chuồn chuồn