Nguyễn Minh Anh

1 người yêu thích

Tiểu sử Nguyễn Minh Anh

  • Tên thật: Nguyễn Minh Anh

Tên thật: Nguyễn Minh Anh Ngày sinh: 11/06/1980 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ Quốc Gia: Việt Nam