Lời yêu

Nghệ sĩ: Bằng Cường, Nhật Kim Anh

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2014

LỜI BÀI HÁT: Lời yêu

Lời bài hát đang được cập nhật