LK Chuyện Của Mùa Đông - Vết Mưa - My Baby (HTV Awards 2015 - Liveshow 4)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

110 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật