Lá cờ - live

Nghệ sĩ: Tạ Quang Thắng

Thể loại: Live show

Năm phát hành: 2011

LỜI BÀI HÁT: Lá cờ - live

Lời bài hát đang được cập nhật