LỜI BÀI HÁT: Đành Thôi Quên Lãng (Tự Tình Quê Hương 5 - Liveshow Cẩm Ly 2015)

Đành Thôi Quên Lãng


 


Trên trời cao có muôn vì sao, 


Lung linh tìm nhau giữa không gian mong ngày sau 


Sao yêu thương tựa như hơi sương giữa đêm trường. 


 


Mơ ngày xưa có em và anh, 


Bâng khuâng hạt mưa phút bên nhau sao mỏng manh 


Tay trong tay mà nghe đôi mi dâng lệ cay. 


 


ĐK: 


Tìm trong nhân thế có mấy người sống yên vui duyên đầu, 


Cũng đành phải xa tình thêm sầu. 


Tìm trong nhân thế có nỗi buồn phải chia đôi câu thề, 


Con tim xin đừng ngủ mê. 


 


Đành thôi quên lãng hỡi bóng hình đã thôi không chung tình, 


Cúi đầu bước đi còn riêng mình. 


Đành thôi quên lãng với phím đàn, cánh chim xa mây ngàn, 


Dỗi hờn bước xưa tình chứa chan.