Nửa Đêm Ngoài Phố

Nửa Đêm Ngoài Phố

Nghệ sĩ: Duy Hoà

Thể loại: Nhạc trẻ

44

Lời bài hát: Nửa Đêm Ngoài Phố