Lời bài hát: Niềm vui cho thế giới

Tiếng muôn thiên thần hỷ hoan ca mừng lừng vang đồng xanh đêm vắng
Chúa sáng danh trên trời chúc thái an cho đời
Người người dạt dào niềm vui đất trời ngập đầy hạnh phúc
Trong giờ phút linh thiêng chúa con ra đời

Sống trong u sầu đã bao năm trường giờ đây ngàn dân vui sướng
Bóng tối nay xa nhòa ánh sáng lên chan hòa
Người người dạt dào niềm vui đất trời ngập đầy hạnh phúc
Trong giờ phút linh thiêng chúa con ra đời

Hãy mau trông nhìn ánh sao rạng ngời nào ta cùng nhau đi tới
Kính bái vua thiên đình giáng thế đêm an bình
Người người dạt dào niềm vui đất trời ngập đầy hạnh phúc
Trong giờ phút linh thiêng chúa con ra đời

Chúa sáng danh trên trời chúc thái an cho đời
Người người dạt dào niềm vui đất trời ngập đầy hạnh phúc
Trong giờ phút linh thiêng chúa con ra đời

Joy To The World
Joy To The World
Joy To The World
Joy To The World