Mắt Buồn

Mắt Buồn

Nghệ sĩ: Vũ Khanh

Thể loại: Nhạc Vàng

26

Lời bài hát: Mắt Buồn

Bài Hát: Mắt Buồn

 

Đôi mắt em lặng buồn 

nhìn thôi mà chẳng nói 

tình đôi ta vời vợi 

có nói cũng không cùng 

có nói cũng không cùng. 

 

Yêu hết một mùa Đông 

không một lần đã nói 

nhìn nhau buồn vời vợi 

có nói cũng khôn cùng 

có nói cũng khôn cùng. 

 

Trời hết một mùa Đông 

gió bên thềm thổi mãi 

qua rồi mùa ân ái 

qua rồi mùa ân ái. 

 

Em ngồi bên song cửa 

Anh đứng tựa tường hoa 

Nhìn nhau mà lệ ứa 

Một ngày một cách xa 

Một ngày một cách xa