lạc đường

lạc đường

Nghệ sĩ: Phạm Trưởng

Thể loại: Nhạc Việt

17

Lời bài hát: lạc đường