Duyên

Duyên

Nghệ sĩ: Tạ Quang Thắng

Thể loại: Nhạc trẻ

931

Lời bài hát: Duyên