Lời bài hát: Chuyện Cũ Khó Quên (Ost Tân Dòng Sông Ly Biệt)